Partnere og forhandlere

Newtec er repræsen­­teret i mere end 50 lande gennem et net­værk af part­nere og forhand­lere og vi udvi­der løbende vores netværk.

Hvis du er interes­seret i at repræ­sentere Newtec inden­for ferske fødevarer og/eller forarbejdede føde­varer og markeds­føre vores:

  • Veje-, pakke- og check­veje­maskiner
  • Optiske sortere­maskiner
  • Pakke­maskiner

Så send ven­ligst din virksom­hedsprofil med beskri­velse af, hvor­ledes du plan­lægger at hånd­tere og udføre:

  • Salg
  • Installering
  • Eftersalgsservice
  • Kundeservice

Newtec solution

Kontakt os

Market Develop­ment ansvarlig:

Thomas Blicher Heinicke på: marketdevelopment@newtec.dk
tlf.: +45 63 15 98 35