Kvalitets veje- pakke- og sorteremaskiner

Newtec er førende producent af veje- pakke og sortere­­maskiner primært i frugt og grøntsags­­industrien. Med mere end 20.000 vel­lyk­kede instal­­lationer over de sidste 45 år, har vi bibe­holdt vores position som en velrenom­meret virk­somhed verden over. Hos Newtec sætter vi en ære i at designe løs­ninger, som imøde­­kommer dine speci­­fikke behov ved at kombinere vores mas­kiner og seneste teknologi på nye og innovative måder.

Vi har ry for at udvikle, konstruere og fremstille kvalitets­maskiner med høj ydeevne, som vores kunder har stor tillid til.

Vi har fokus på at opbygge succes­fulde, lang­sigtede rela­tioner med vores kunder. At forstå din forret­ning og de poten­tielle udford­ringer den står overfor, er afgørende i forhold til at kunne levere løsninger, som gør en mærk­bar forskel.

Newtec netværket

Vi er repræsen­teret i mere end 50 lande med datter­selskaber i København og Stor­britannien samt et joint venture i Kina. Newtec har dannet mange stærke partner­skaber i industrien for at sikre, at de rette løsninger bliver leveret til dig. Sammen, leverer vi bane­brydende maskiner, inte­greret i én løsning og servi­ceret af lokale, kvalifi­cerede repræsen­tanter for at sikre, at hver løsning bliver ved med at imøde­komme dine forret­ningsbehov.

Find venligst din lokale repræsentant på vores liste over forhand­lere eller kontakt os direkte, hvis dit land ikke er på listen.

Hos Newtec fokuserer vi på kvalitet og lang­varige relationer, når vi designer og konstruerer vores maskiner. For at imøde­komme industriens stig­ende krav, har Newtec dannet partner­skab med andre førende produ­center. Sammen, leverer vi industri­førende løsninger, - alle indkøbt, instal­leret og serviceret af en partner nær dig.

Vi er stolte over at præsentere vores løsnings­partnere:

Maskiner til afskæring og svejsning af net
 • C-Packs maskiner til afskæring og svejsning af net
 • C-Packs maskiner til afskæring og svejsning af net
 • C-Packs maskiner til afskæring af net
Daumar
D-Pack posemaskiner til net
Daumar D-Pack posemaskiner til net
EMVE
Pakkemaskiner til papirposer, kasser og komplet vaskning, sortering, pakkeri- og procesløsninger.
 • Daumar D-Pack posemaskiner til net
 • Pakkemaskiner til papirssække, kasser og komplet vaskning, sortering, pakkeri- og procesløsninger
 • Pakkemaskiner til papirssække, kasser og komplet vaskning, sortering, pakkeri- og procesløsninger
Gillenkirch
Horisontal form, fylde og svejsning (HFFS), komplet pakkeriløsning
 • Horisontal form, fylde og svejsning (HFFS), komplet pakkeriløsning
 • Horisontal form, fylde og svejsning (HFFS), komplet pakkeriløsning
 • Horisontal form, fylde og svejsning (HFFS), komplet pakkeriløsning
Htech
Horisontal form, fylde og svejsning (HFFS), komplet pakkeriløsning
 • Horisontal form, fylde og svejsning (HFFS), komplet pakkeriløsning
 • Horisontal form, fylde og svejsning (HFFS), komplet pakkeriløsning
 • Horisontal form, fylde og svejsning (HFFS), komplet pakkeriløsning
JASA Packaging Systems
Vertikal form, fylde og svejsning (VFFS)
 • Jasa vertikal form, fylde og svejsning (VFFS)
 • JJasa vertikal form, fylde og svejsning (VFFS)
 • Jasa vertikal form, fylde og svejsning (VFFS)
Saclark
Netposemaskiner, posemaskiner, afskæringsmaskiner
 • Saclark netposemaskiner, posemaskiner, afskæringsmaskiner
 • Saclark netposemaskiner, posemaskiner, afskæringsmaskiner
 • Saclark netposemaskiner, posemaskiner, afskæringsmaskiner

Newtec Team

Hos Newtec arbejder vi med det fælles mål at udvikle, fremstille og markeds­føre innovative veje- pakke- og sorterings­maskiner i høj kvalitet til fødevare­branchen.

Newtec er en interna­tional virksomhed med et tværkul­turelt arbejds­miljø. Vi værner om vores åbne, uformelle arbejds­miljø og vi er kendt for at være ærlige og åbne for nye ideer.

Vi værdsætter sammenhold, nytænkning og en engageret tilgang til at fastsætte mål og tilføre værdi til kunde­løsninger. Vi er al­tid til rådighed og klar til at ser­vice­re dig.

Forskning og udvikling

I en verden i konstant accelere­rende forandring, kan det være udford­rende at følge med i de muligheder og poten­tielle trusler, som nye standard­regler bringer med sig. Vi fortsætter med at investere betyde­lige ressourcer på forskning og udvikling for at sikre at vores løsninger forbliver et skridt foran.

Vi har investeret i udviklingen af vores højteknologiske interne laboratorie, som arbejder tæt sammen med nationale og internationale forskere og videnskabsfolk, universiteter og Phd-studerende for at identificere nyudvikling og få indblik i det, der har potentialet til at transformere hele industrien i morgen. Det være sig fremskridt i materialevidenskab, nanoteknologi, den næste generation af optik, kunstig intelligens (AI) og et utal af andre industrirelaterede teknologier.

Did you know that in 1997 Newtec constructed the first AI-based grading machine for potatoes before:

 • WiFi was introduced
 • Facebook.com was registered
 • Netflix was established
 • Operating systems were still installed from floppy disks
 • Intel launched their Pentium II
 • A computer beat a reigning world chess champion under tournament conditions?

Vi flytter grænserne med Qtechnology

Da Newtec ville tilføre vores maskiner yderligere intelligens gennem kamerateknik, var der ingen på verdensplan, som kunne leve op til vores specifikke krav til et intelligent kamera og Qtechnology blev derfor stiftet i 2007.

Qtechnology er vores datterselskab, som tilbyder en bred vifte af unikke og intelligente kameraer. Alle ansatte hos Qtechnology er omhyggeligt rekrutteret fra hele verden for deres specifikke kompetencer og knowhow.

Hvert kamera, som anvendes i vores maskiner er udviklet og fremstillet af Qtechnology. Dette betyder, at Newtec kontrollerer hele processen og at al service og support leveres direkte fra Newtec.

Gennem vores mangeårige samarbejde med Qtechnology, har vi løbende udviklet kameraerne til kvalitetssortering af kartofler og gulerødder. Med henblik på at optimere bakteriedetektering og forbedre fødevaresikkerheden i andre industrier, arbejder Newtec og Qtechnology nu på en banebrydende teknologi. Ved at benytte den knowhow og erfaring, vi allerede har erhvervet i forbindelse med design, konstruktion og installering af hyperspektrale kameraer og den brede viden om den analyserende process, har Newtec og Qtechnology udviklet et specielt hyperspektralt kamera, som omgående detekterer interne produktdefekter og kemisk sammensætning.

Qtechnology hyperspektrale kamera

Dine fordele

 • Alt-i-et kamera med visions­system og udskif­teligt sensor­hoved.
 • Alle kameratyper er under­støttet af samme plat­form.
 • Kundetilpassede kameraer og algoritmer til specifikke og fremtidige behov.

Læs mere om

Qtec logo

Kontakt os

Kontakt venligst din lokale repræsentant for yderligere information. Se mere

Opdater cookie indstillinger