Kom med på holdet og bliv del af en spændende fremtid

Newtec Teamet

Hos Newtec arbejder vi med det fælles mål at udvikle, frem­stille og markeds­føre innova­tive, veje-, pakke- og sortering­sudstyr i høj kva­litet til fødevare­industrien.

Vi anser vores medar­bej­dere for vores størs­te aktiv. Vi be­stræber os der­for på at skabe et in­spirerende og under­støt­tende miljø for fort­sat at til­trække og beholde dyg­tige medar­bejdere med ressource­stærk og innovativ tanke­gang.

Vi har opbygget et meget succes­rigt team og er kon­stant på ud­kig efter nye medar­bejdere, (såsom software ingeniører, maskin­ingeniører, smede, elek­trikere) som kan bi­drage med at styrke og ud­vikle vores forret­ning.


Praktik- og Karrieredag SDU

Newtec var tilstede på SDU d. 8. maj, hvor du kunne lære meget mere om os, vores industri og de mange projekter vi har gang i. Det er en vigtig del af Newtec, at være en del af studie- og forskningsmiljøet og takker for den store interesse. Vi ses igen næste år.

Newtec får større værktøjskasse med studieprojekter fra SDU

Multikulturelt miljø

Vi tilbyder spænd­ende job- og karriere­muligheder i en inter­national virk­somhed, som i høj grad foku­serer på forsk­ning og udvik­ling. Vi går ind for ink­lusion og vær­ner om vores ufor­melle og tvær­kultu­relle arbejds­miljø. Vi er kendt for at være åbne for nye idé­er og nem­me at tale med. Vores mål er at fast­holde en åben og dyna­misk kultur, hvor vores adfærd og samar­bejde er baseret på integ­ritet og respekt.

Newtec værdsætter hold­ånd, nytænk­ning og evnen til at sæt­te mål og tilføre værdi til kunde­løsninger.

Søger du en spændende karrieremulighed?

Kontakt os i dag eller send en uopfordret ansøgning og et CV med beskrivelse af dine kompetencer og dit interesseområde. Send venligst din ansøgning til hr@newtec.dk, att: HR afdelingen.

Forskning og udvikling

Vi arbejder tæt sammen med nationale og internationale forskere og videnskabsfolk, universiteter og Phd-studerende for at identificere nyudvikling og få indblik i det, der har potentialet til at transformere hele industrien i morgen.

Open Science Aarhus Universitet University Newtec polymer Newtec er en aktiv partner i Open Science netværket.

Se mere

Vores bud på, hvilke kvalifikationer vi får brug for i fremtiden

Jobopslag

Software Developer

Newtec is looking for a bright and passionate software developer, who will make a noticeable difference in our software department.

You will be part of one of our many innovative teams of highly skilled software developers, who deal with development, programming, and design of software for internal use, and for our customers. The position will provide you with a great variation of tasks and so, it is important that you are a team player who enjoys such a work environment.

On a personal level, you enjoy working in an informal environment where you take responsibility for your own tasks. You must be persistent, committed and open to new ideas. You are enthusiastic and know how to get things done, and you are not afraid of sharing knowledge and insight to support the continuous improvement and development of the business and its products. You take pride in delivering quality software and finishing your work on time.

As a software developer at Newtec, we expect that you are familiar with some or ideally all the following technologies/tools:

Overall:

 • Web Development
 • Linux/server administration
 • Git

Front-end Development:

 • JavaScript ES6/service workers/PWA
 • HTML + CSS /SCSS
 • Angular
 • RxJS
 • TypeScript

Back-end Development:

 • PostgreSQL/TypeORM
 • NodeJS
 • NestJS framework

It will be an advantage if you possess strong linguistic skills (written and spoken English). Software development experience from previous jobs will also be considered an advantage.

We offer you:

 • A job with the opportunity for creative development within software and the possibility to influence your job tasks.
 • A versatile and free working environment with highly motivated colleagues.
 • Flex time and good working conditions.
 • Good colleagues and social activities.

Deadline for applying:Sunday the 4th of September.

Application and resume are sent per. email to: jobs@newtec.dk, marked: Software Developer

Workplace location: Newtec, Stærmosegårdsvej 18, 5230 Odense M

If you have any questions related to the position, you are welcome to contact Katrine Ehlers by phone on +45 23 39 77 51

All applications are treated confidentially.

About Newtec

Newtec is one of the world’s leading manufacturer of weighing-, packaging- and sorting machinery, and has during the last 40 years delivered more than 15.000 machines globally. Newtec specializes in customs solutions for a great number of different products and as a result, our solutions are used for vegetables, carrots, potatoes, fish, shrimps, charcoal, plastic fittings, chocolate and so on. At Newtec we strive to develop and create innovative solutions. This creates challenging and varied tasks in an innovative and international work environment. Newtec works with approximately 40 dealers all over the world and most of the turnover is from export. Newtec headquarter is located in Odense, Denmark, and has around 100 employees.