Veje- pakkelinie for både bakker og bøjleposer

Levering: april 2014

Produkt: Æbler og pærer

Portionsstørrelser: 1,5 kg

Emballage: Bakker og bøjleposer

Kapacitet:

æbler : Op til 45 portioner/min.
pærer : Op til 40 portioner/min.

Løsningen består af følgende:

  • h2014AP
  • Bakkemaskine, model NBM45AL
  • PEB40AE/KL + PEB40AE/KL
  • CW5000 Check Weigher

veje og pakkelinje til æbler og pære i både bakker og bøjleposer

Udfordring

Æbler og pærer er meget skrøbe­lige produk­ter og må der­for hånd­teres skån­somt ved hjælp af tekno­logi og ud­styr til special produkt­håndtering. Æb­ler og pærer bør ledes gen­nem portions­samlesystemet, så kontrol­leret som mu­ligt for at und­gå stød.

Vores kunde ønskede en løsning, der kun­ne pakke deres pro­dukter i både bak­ker og bøjle­poser.

Løsning

For at imødekomme dette, leve­rede Newtec en flek­sibel løs­ning med høj has­tighed og me­get skånsom hånd­tering af to skrø­belige produk­ter med to forskel­lige emballage­optioner fra indfød­ning til udløb.

Til at udføre opgaven, valg­te vi vores kombinations­vejemaskine, model h2014AP, som er spe­cielt desig­net til hånd­tering af både æb­ler og pærer. Kombinations­vejemaskinen er kons­trueret med 14 veje­hoveder og desig­net med ekstrem lav fald­højde. Veje­mas­kinen trans­porterer portio­nerne med en has­tighed på 45 portioner/min. uden nogen direkte fald til pakke­maskinen. Det, der navn­lig gør den egnet til skrøbe­lige produkter, så­som æbler og pærer, er slis­ken, som meget skån­somt føder vores bakke­maskine, model NBM45AL.

Bakkerne bliver automatisk dispen­seret og de tomme bakker bli­ver auto­matisk trans­porteret til fylde­stationerne.

Ved fylde­stationerne, bliver portio­nerne skån­somt pla­ceret i bak­kerne ved hjælp af et spe­cielt skån­somt fylde­system. Alter­nativt, kan portio­nerne blive trans­porteret til den anden side og pakket i bøjle­poser af vores pose­maskine til æbler og pærer.

Vores løsning har med succes været i drift siden 2014.

måltegning af fuldautomatisk anlæg til vejning og pakning af æbler og pærer, vejemaskine model h20014AP og bakkemaskine NBM45AL og posemaskine PEB40

Vejning og pakning af blandet, frisk, skåret frugt i bakker

Levering: november 2016

Produkt: Blandet frisk, skåret frugt

Portionsstørrelser: 220 - 400 g

Emballage: Bakker

Løsningen består af følgende:

  • 6 x Newtec Mini Vejemaskiner, Model 2008PCM

helautomatisk løsning med vejning og pakning af blandet, frisk veje pakkelinje med mini vejemaskiner, model 2008PCM

Udfordring

En blanding af op til 4 forskellige frugter i ÉN bakke med en vægt på 220-400 g.

Hver bakke indeholder:

Ca. 50 g grøn melon

Ca. 50 g ananas

Ca. 40 g gul melon

Den resterende mængde: op til 220 g (80 g) er vindruer

Løsning

Løsningen består af 2 linier - 4 x 2008PCM og 2x2008PCM som er forbundet. Kunden pre-definerer blandingsforholdet af produkterne på maskinen og softwaren sikrer, at den ønskede vægt er korrekt.

De 3 ovennævnte produkter bliver afvejet så tæt på den ønskede vægt som muligt og efterfølgende fyldt op med produkt nr. 4 (vindruer).

Opdater cookie indstillinger
Opdater cookie indstillinger