Carrot Solution

Gulerodsanlæg

Root Vegetable Mix Solution

Anlæg til miks af rodfrugter

Gulderodsanlæg

Levering: marts 2012

Produkt: Gulerødder

Portionsstørrelser: 0,5-2,5 kg

Kapacitet: 60 portioner/min. (30 portioner per pakkemaskine)

Partner: Gillenkirch

Løsningen består af følgende:

 • Newtec vejemaskine, model 4015B2G
 • To horisontale pakkemaskiner, Gillenkirch, 7000E-K
 • Portionssamlesystem (PCS) med fire transportører. To transportører på hver side
 • Gulvstativ og serviceplatform

gulerodsanlæg med Newtec vejemaskine, model 4015B2G og to gillenkirch pakkemaskiner, model 7000E-K

Udfordring

Vores kunde ønskede en høj kapacitet og en meget skånsom behandling af sin afgrøde med lav faldhøjde.

Løsning

Newtec blev valgt som leve­randør på grund af den meget nøjag­tige portions­størrelse, som vores veje­maskiner er kendt for (max. 0,2% over­vægt i gennem­snit) og fordi vi kun­ne sikre en skånsom behand­ling af deres af­grøde med en lav fald­højde. Vig­tigst af alt var det, at vi garan­terede den øns­kede høje kapa­citet.

Vores seneste kombinations­vejemaskine, model 4015B2G, blev valgt til an­læg­get for at sikre den øn­skede høje hastig­hed og nøjag­tighed. Veje­maski­nen er kon­strueret med et nyt indfød­nings­system, som sik­rer op­timal dis­tribu­tion af gule­rødderne. Alle­rede i vibra­tions­kanalerne før veje­skålene, bliver gule­rødderne ens­rettet for at o­ptimere hastig­heden. Den nye model hånd­terer gule­rødder op til 230 mm lange. Aftage­lige skåle giver let adgang til rengøring og service.

Vi baserede pakkeløsningen på to hori­sontale pakke­maskiner for at sikre den øn­skede lave fald­højde. For at kun­ne levere en løs­ning med høj hastig­hed, desig­nede vi et portions­samlesystem med fire trans­portører - to trans­portører på hver side. Vores veje­maskine og portions­samlesystem blev desig­net til sam­tidigt at føde to pakke­maskiner. Kundetil­passede indfødnings­tragte til pose­maskinen blev desig­net, således at kun få tilpas­ninger på pakke­riet blev nød­vendige under montagen.

Flere ordrer

Vores løsning har været i drift med success siden 2012 og som følge deraf, har vores kunde bestilt tre kundetil­passede løsninger mere.

Anlæg til miks af rodfrugter

Levering: maj 2018

Produkt: Gulerødder, pastinakker, majroer, porrer

Portionsstørrelser: Gennemsnitlig portionsvægt: 650 g

Pakkes i: Bakker

Kapacitet: 40 portioner/min.

Løsningen består af følgende:

 • Newtec vejemaskine, model h2012DL
 • Newtec vejemaskine, model h2012DG
 • Newtec pakkemaskine, model BD2 med Index Transportør

Vejeløsning til miks af rodfrugter pakket i bakker bestående af vejemaskiner, portionssamlesystem, transportør og pakkemaskine

Udfordring

Kunden ville erstatte manuel pakning af deres miks af fire rodfrugter til en automatiseret løsning. De søgte en maskinproducent, der ville hjælpe dem med at optimere deres produktion og løfte dem til et højere niveau med en automatiseret løsning. Fordi de oplevede, at mange portioner var enten over eller under den ønskede slutvægt, havde de brug for en mere præcis portionsafvejning til at reducere procentdelen af deres giveaway.

Deres produkt var en suppe-blanding - en blanding af fire produkter med en vægt på 650 g, der skulle præsenteres indbydende i en bakke.

Vi havde ikke forbehold i forhold til den ønskede præcise portionsstørrelse, da det er vores vejemaskiners kernekompetence. Vores udfordring var mere at ryste de fire forskellige (form og størrelse) rodfrugter på plads i bakken, så de ville være pænt pakket, og så det ville være let at emballere bakkerne med folie, uden at nogle produkter stak ud.

Løsning

Fordelen for kunden var i dette tilfælde optimeret produktion generelt og især:

 • Nøjagtige portionsstørrelser
 • Reduceret giveaway
 • Mindre ompakning forårsaget af over/under vægt
 • Flere portioner pr. minut med mindre personale

De to Newtec vejemaskiner kører eksemplarisk i Spanien. Vejemaskinen, model DL, blev valgt til løsningen på grund af dens evne til at adskille produkterne, så de vejes ét ad gangen. DG-modellen er en Newtec vejemaskine specielt til gulerødder.

Vægten kombineres af den bedste kombination fra et af hvert produkt (pastinak, porrer, majroer) fra DL-vejemaskinen. Den resterende vægt kommer fra DG vejemaskinen (gulerødder). Den vanskelige del var at få det produkt, der blev afvejet sidst anbragt i bakken først. Funktionen af mellembeholdersystemet er, at produkter, der vejes sidst (i dette tilfælde gulerødder), placeres i bunden af bakken.

Newtec pakkemaskine, model BD2 med indekstransportør og specielt mellembeholdersystem forsyner i en jævn strøm linjen med to bakker ad gangen med de nøjagtige portionsstørrelser fra de to vejemaskiner.

Med en kapacitet på 40 portioner per minut, er der stor chance for at de spanske forbrugere med trang til suppe vil finde suppeblandingen i supermarkedets køledisk.

En Index transportør er en ”speciel” transportørtype, der bruges til transport af bakker - trinvist med en specificeret længde.

Kontakt os

Kontakt venligst din lokale repræsentant for yderligere information. Se mere
Du kan også udfylde kontaktformen nedenfor:

Jeg vil gerne kontaktes vedr.:

kg

kg/h