Veje-pakkelinie til tomater i bakker

Levering: september 2015

Produkt: Tomater

Portionsstørrelser: 4 tomater i hver bakke, 350g.

Kapacitet: 40-50 bakker/min.

Emballage: bakker i forskellige størrelser

Løsningen består af følgende:
Indfødningselevator, kombinationsvejemaskine, model h3009LD , bakkemaskine, model NBM-2S til flere bakkestørrelser, portionsopsamlingssystem - konstrueret med to separate transportbånd.

vejepakkelinje til tomater pakket i bakker i forskellige størrelser, løsning med kombinationsvejemaskine model h3009LD og bakkemaskine NBM-2S

Udfordring

Afvejning og pakning af toma­ter i bakker er et klas­sisk projekt for Newtec. Det spe­cielle ved denne kunde­fore­spørgsel var, at kunden øn­skede et fast antal toma­ter samt en pre­defineret vægt på 350 g i hver bakke.

Ydermere, ønskede kunden at kunne køre med flere bakke­typer med forskel­lige størrel­ser.

Udover at finde den rette veje­kombination af 4 tomater, var udfordringen at orientere toma­terne så pænt som muligt i bak­kerne.

Løsning

Vi valgte vores kombinations­vejemaskine, model h3009LD, til at løse op­gaven, da den især er egnet til skrøbe­lige produkter, såsom toma­ter, blommer, nekta­riner, klemen­tiner, ferskner, kiwi­frugter osv. Yder­mere har veje­maskinen 9 små veje­hoveder med dobbelt­åbning, som sik­rer høj has­tighed og lav fald­højde.

For at imødekomme kundens ønske, blev kom­binations-vejemas­kinen ud­styret med foto­celler for at tæl­le toma­terne og et rejekt­system til de få por­tioner, som ikke lever op til kravene.

For at sikre en jævn og skån­som ind­fødning til kombinations­vejemas­kinen, leve­rede Newtec et specielt­designet indfød­nings­system, som trans­porterer produk­tet gennem et skånsomt børste­system. Trans­port­båndene er monteret med en boble­overflade for skånsom hånd­tering af produktet.

Efter afvejning, bliver portio­nerne opsamlet på de to trans­portbånd, som skån­somt trans­porterer por­tionerne til Newtec bakke­maskine, model NBM-2S.

Bakkerne bliver automatisk nedstab­let og place­ret på bakke­transpor­tøren, som trans­porte­rer dem til fylde­stationen. Toma­terne bliver kun ud­sat for lav fald­højde og et skån­somt vibrations­system sørger for at orientere tomaterne i bakkerne.

Sidestyr og medbringere sørger for at toma­terne bliver i bak­kerne.

Når bakkerne er fyldte, bliver de sku­bbet ud på en trans­portør, hvor de manuelt bliver “stylet”, før de trans­porteres til flow­pakkeren.

Løsningen er kundetil­passet i forhold til bakke­specifika­tioner. Derf­or insis­terer Newtec altid på at se og teste de ende­lige bakker for at kunne ud­vikle den op­timale løsning.

Vores løsning har med suc­ces været i drift siden sep­tember 2015.

måltegning af veje- pakkeløsning med newtec vejemaskine model h3009 og bakkemaskine NBM-2S