Newtec giver svar på 5 spørgsmål om optisk sortering af kartofler

Newtecs optiske sorteremaskine, Celox-P-UHD er designet til at kvalitets sortere vaskede kartofler efter størrelse, form og kvalitet i én arbejdsgang. Sorteringen sker i en integreret enkelt-trins proces, der eliminerer behovet for mekanisk sortering. Det manuelle arbejde minimeres, alt imens den sikrer høj kapacitet med ensartet kvalitet.

Afhængig af kartoflernes størrelse, sorterer Celox-P-UHD op til 30 tons i timen. Processen omfatter sortering efter størrelse og form såvel som detektering af fremmedlegemer samt analyse af forskellige overfladefejl.

“Det er forbløffende, hvor mange kriterier producenter, pakkerier og forbrugere stiller op, når det handler om at definere de bedste kartoffelkvaliteter”, siger Rasmus Andersen, leder af softwareafdelingen, Newtec Engineering A/S i Odense.

“Der er avlernes efterspørgsel på sygdomsresistens, agronomiske kvaliteter og rentabilitet, såvel som pakkeriernes krav til høj kapacitet, nøjagtighed og ensartet kvalitet. De store supermarkedskæder har stadig stigende krav om bedre og mere konkurrencedygtige produkter til deres forbrugere på de forskellige markeder. Præferencer angående udseende, sort, smag, størrelse form og kvalitet varierer fra forbruger til forbruger og fra marked til marked.”

“Vores modulopbyggede løsninger findes i en række kombinationer afhængigt af kundernes behov. 16 produktkategorier kan sorteres samtidig og sorteringskriterierne for disse kategorier kan øjeblikkelig tilpasses i henhold til aktuelle produktioner. Specielt udvalgte produkter af særlig høj værdi kan således nemt sorteres ud af råvarerne.”

Inden kartoflerne ender i salgsemballagen har de således været igennem en grundig kvalitetskontrol ved klassificeringen af hver enkelt kartoffel.

Rasmus giver i det følgende svar på, hvordan Newtecs optiske sorteremaskine, model Celox-P-UHD, optimerer kundernes produktion.

Hvad er den største udfordring ved sortering af kartofler, og hvordan kan Newtecs maskiner løse disse problemer?

“Først og fremmest sikrer Newtecs unikke og patenterede vibrerende rullesystem at samtlige produkter bliver kontrolleret fra alle vinkler. Samtidig opretholdes en høj hastighed. Udviklingen og implementeringen af en holdbar løsning til de ofte meget ugunstige produktionsmiljøer, har været en spændende udfordring.

For det andet er maskinen konstrueret med henblik på maksimal effektivitet. Trods dens relativt beskedne størrelse har den derfor et meget højt produktionsoutput.

Resultatet er en effektiv og pladsbesparende maskine, der sikrer en grundig kvalitetskontrol og klassificering af hver enkelt kartoffel”

Hvad er den største fordel ved at bruge Newtecs optiske sorteremaskine til sortering af kartofler?

“Sammenlignet med manuel sortering giver Celox-P-UHD en åbenlys fordel ved besparelse af arbejdskraft. Yderligere opnår man med den optiske sorteremaskine, en stabil kvalitet, der ikke varierer afhængigt af personalet.

I modsætning til den mekaniske sortering, udfører vores avancerede kamerasystem intelligent produktanalyse. Dette muliggør klassificering i både størrelse, form og kvalitet i én og samme arbejdsgang. Derved elimineres behovet for mekanisk forsortering.

En tredje vigtig detalje, i forhold til manuel og mekanisk sortering, er muligheden for udvælgelse af særlige sortimenter til forskellige formål, såsom bakker, kampagner eller lignende”.

Hvorledes bliver Newtecs optiske sorteremaskine optimeret af kunstig intelligens?

De fleste af vores algoritmer til størrelses, form og kvalitetsanalyse er baseret på kunstig intelligens (AI = Artificial Intelligence), som vi har integreret på avancerede hardwareplatforme.

Newtec producerede den første AI-baserede optiske sorteremaskine tilbage i 1997. Siden da er både AI-algoritmer og hardware i den grad forbedret, og vi er stolte af at Newtec Celox-maskinen fortsat er førende med den nyeste teknologiske udvikling.

Den største fordel ved AI i sorteremaskinerne er kriteriet for præcision, da maskinen fungerer med meget små tolerancer og fejlrater. En anden fordel er muligheden for hurtig omstilling til nye typer fejl eller sæsonudfordringer på specifikke sorter. Generelt letter implementering af AI identifikation af typiske fejl i mange forskellige produkttyper”.

Hvilken teknologi bruger Newtecs optiske sorteremaskiner til at opnå en 360° scanning af hver kartoffel?

“Vores maskiner opbygges i moduler og findes i en række kombinationer, der tilpasses kundernes individuelle behov.

For hver fjerde bane vurderer et kamera produktionen. Kartoflerne transporteres og føres gennem kamerasektionen på envibrationsrulle. Det er et unikt og patenteret system, der sikrer, at kartoflerne bliver kontrolleret fra alle vinkler, fordi de roterer mens de drives fremad af de skånsomme vibrationsruller.

Når produkterne forlader inspektionssektionen, har den taget mere end 40 fotos af hver eneste kartoffel, for at indsamle præcise data om størrelse, form og overfladekvalitet”.

Hvilken rolle spiller den optiske sortering af kartofler i forhold til madspild og bæredygtighed?

“Med kunstig intelligens som kernen i vores teknologiske løsninger, har Celox-maskiner opnået et højt niveau af konsekvent præcision. Dette muliggør en millimeternøjagtig kontrol af produkterne. Behovet for at udvælge produkter af høj kvalitet har altid været højt prioriteret, og med vores optiske løsning er det nu muligt at sortere i alle kategorier, inklusive anden- og tredjeklassesprodukter.

Vi er godt forberedte og klar til at håndtere fremtidige forbrugerkrav til bæredygtighed

Klassificering af hver eneste kartoffel før den bliver præsenteret i salgsemballagen.

Newtec Products Potatoes
Klasse A < 50
Newtec Products Potatoes
Klasse A > 50
Newtec Products Potatoes
Klasse B
Newtec Products Potatoes
Afvisninger