Sortering efter kvalitet, størrelse og form klares med én maskine

Newtec optiske sorteremaskine, model Celox-P-UHD med kig til kartofler på alle tre sektioner

Hvordan kan Newtec Celox-P-UHD optimere din produktion?

Newtecs optiske sorteremaskine til kartofler, model Celox-P-UHD, er designet til at sortere kartofler efter størrelse, form og kvalitet i én arbejdsgang. Maskinen sorterer vaskede kartofler direkte, hvilket eliminerer behovet for mekanisk forsortering. Dermed minimerer maskinen behovet for manuelt arbejde, alt imens den sikrer ensartet kvalitet og høj kapacitet.

16 produktkategorier kan sorteres samtidig og sorteringskriterier for disse kategorier kan øjeblikkeligt tilpasses i henhold til aktuelle behov. Specielt udvalgte produkter af særlig høj værdi kan nemt sorteres ud af råvarerne.

Sorteremaskinen muliggør øjeblikkelig omstilling og en hidtil uset fleksibilitet, idet den er fuldstændig konfigurerbar for operatøren eller produktionschefen. Ydermere, opsamler maskinen detaljerede real-time produktdata, som er tilgængelige via Newtec WebServices. Samme data kan valgfrit integreres i dine egne forretnings-IT-systemer for yderligere analyse.

Vores sorteremaskine består af tre primære sektioner som beskrevet nedenfor.

Se en Newtec løsning

Dine fordele

 • Sortering efter kvalitet, størrelse og form i én maskine
 • Præcis udvælgelse af produkter med høj værdi
 • Ensartet sortering
 • Mekanisk forsortering er overflødig
 • Skånsom produkthåndtering
 • Holdbar konstruktion i rustfrit stål
 • Fleksibelt design forberedt til fremtidige udvidelser (op til 16 produktkategorier)
 • Newtecs dataopsamlingssystem, WebServices , giver mulighed for komplet indsamling af produktoplysninger og fjern-service
newtec-product-potatoes

Kapacitet

Celox-P-UHD til kartofler: Op til 30 tons kartofler/t. afhængigt af deres størrelse.
Vælg mellem 4, 8 og 12 spor afhængig af dit kapacitetesbehov

 • Hvad er den største udfordring ved sortering af kartofler, og hvordan kan Newtecs maskiner løse disse problemer?
 • Hvad er den største fordel ved at bruge Newtecs optiske sorteremaskine til sortering af kartofler?
 • Hvorledes bliver Newtecs optiske sorteremaskine optimeret af kunstig intelligens?
 • Hvilken teknologi bruger Newtecs optiske sorteremaskiner til at opnå en 360° scanning af hver kartoffel?
 • Hvilken rolle spiller den optiske sortering af kartofler i forhold til madspild og bæredygtighed?
 • Read more

Indfødningssektion

Indfødningssektionen modtager produkterne og transporterer dem ind i kamerasektionen. Avanceret computerteknik sikrer optimal kapacitet på alle baner.

Indfødningssektion på Newtec optiske sorteremaskine, transport af kartofler

Kamerasektion

I kamerasektionen inspiceres hvert produkt for at indsamle data om produkternes størrelser, form og overfladekvalitet. Hvert produkt bliver vurderet i forhold til de sorteringsparametre operatøren har udvalgt.

Kamerasektion på Newtec optiske sorteremaskine hvor hvert produkt inspiceres for at indsamle nøjagtig data om produkternes størrelser, form og overfladekvalitet

Spinaflexsektion

Umiddelbart efter kamerasektionen når produkterne Spinaflexsektionen. Spinaflexbåndet leder hvert produkt ud til det korrekte udløb.

Spinaflexsektion på optisk sorteremaskine hvor Spinaflexbåndet leder hvert produkt til det korrekte udløb

Sorteremaskinen, Celox P-UHD, håndterer produkterne meget skånsomt:

 • Produkternes faldhøjde er meget lav.
 • Spinaflexbåndet transporterer produkterne ved lav hastighed og med minimalt antal stød.

Sortering på den mest lønsomme måde

Hver eneste kartoffel vurderes i kamerasektionen. Kamerasektionen er udstyret med 3 kameraer, der fotograferer hver kartoffel op til 45 gange for at indsamle præcise data om størrelse, form og overfladekvalitet.

Kamerasektionen er udformet specielt til kartofler. Kartoflerne transporteres og føres gennem kamerasektionen på vibrationsruller - et unikt og patenteret system, der sikrer, at kartoflerne bliver kontrolleret fra alle vinkler, fordi de roterer mens de drives fremad af de skånsomme vibrationsruller.

Maskinen er konstrueret med henblik på maksimal effektivitet. Trods dens relativt beskedne størrelse har den derfor et meget højt produktionsoutput.

Vi er stolte af at kunne tilbyde en effektiv og pladsbesparende maskine, som sikrer en grundig kvalitetskontrol og klassificering af hvert eneste produkt før det præsenteres i salgsemballagen.

Vi ser frem til at optimere værdien af hver eneste af dine kartofler ved sortering på den mest lønsomme måde.


Vi har brugt Newtecs maskiner i over 30 år.

Det er maskiner med ualmindelig høj præcision, og de går stort set aldrig i stykker. Det er nemt at få fat i reservedele og vi ved at Newtec kommer når vi kalder på dem, og at de bliver indtil maskinerne kører. Det er rigtig rart at have med at gøre.

Det er ordentlighed hele vejen igennem.

Peter Anker, CEO og ejer, Storøhage Kartofler A/S

Komplet overfladeanalyse

Vores internt udviklede højhastighedskamera kontrollerer for en bred vifte af overfladefejl såsom:

Newtec højhastighedskamera undersøger en bred vifte af overfladefejl såsom friske skader
Friske skader
Newtec højhastighedskamera kontrollerer en bred vifte af overfladefejl såsom sorte pletter
Sorte pletter
Newtec højhastighedskamera kontrollerer en bred vifte af overfladefejl såsom tørre skader
Tørre skader
Newtec højhastighedskamera kontrollerer en bred vifte af overfladefejl såsom grå skader
Grå skader
Newtec højhastighedskamera kontrollerer en bred vifte af overfladefejl såsom grønne pletter
Grønne pletter
Newtec højhastighedskamera tjekker en bred vifte af overfladefejl såsom råd
Råd

Klassificering af hver eneste kartoffel før den bliver præsenteret i salgsemballagen.

Nærbillede af kartofler klassificeret som klasse A < 50 af Newtecs optiske sorteremaskine
Klasse A < 50
Nærbillede af kartofler klassificeret som klasse A > 50 af Newtecs optiske sorteremaskine
Klasse A > 50
Nærbillede af kartofler klassificeret som klasse B af Newtecs optiske sorteremaskine
Klasse B
Nærbillede af kartofler klassificeret som frasorterede af Newtecs optiske sorteremaskine
Afvisninger

Dine fordele

 • Optimal udnyttelse af råvarerne
 • Reducerede lønomkostninger
 • Øget kapacitet
 • Øget driftsikkerhed
 • Lave vedligeholdelsesomkostninger

Nyeste generation kameraplatform

 • Høj farvekonsistens
 • Høj opløsning: 1 pixel = 0.16 mm2

Qtec logo

Fra jord til bord

Det er forbløffende, hvor forskelligartede krav avlere, producenter og forbrugere har, når de skal definere, hvad der er den bedste kartoffel. Der er avlerens krav til sygdomsresistens, agronomiske kvaliteter og rentabilitet, samt producenternes krav om høj kapacitet, nøjagtighed og ensartethed i kvaliteten. De store supermarkedskæder har stadigt stigende krav om bedre og mere konkurrencedygtige produkter til deres forbrugere på de forskellige markeder. Præferencer angående udseende, sort, smag, størrelse, form og kvalitet varierer fra forbruger til forbruger, og fra marked til marked.

Kvalitetskontrol begynder før afgrøden overhovedet er plantet. Avlerne vælger de bedst egnede områder til dyrkning af afgrøder, bliver enige om en gødningsstrategi og bestemmer hvor tæt planterne skal plantes for hver af de forskellige sorter, for derved at kunne optimere udbyttet.

Produktionschefen inspicerer markerne i løbet af vækstsæsonen for at tjekke for virus, bakterielle sygdomme, områder med vandmangel, eller andre forhold af betydning for kvaliteten.

Når kartoflerne er høstet og oplagret, bliver der taget en prøve af råmaterialet fra partiet. Prøven analyseres og partiets egnethed til eksport vurderes.

Newtec fremstiller maskiner, der er tilpasset præcis den type kartoffel, der fungerer i dit marked og lever op til dine kvalitetsstandarder og ønskede klassifikationer.

Vi ser frem til at optimere værdien af jeres produktion ved at sortere den på den mest profitable måde.

Read about our optical sorting machine for carrots.

Kontakt os

Kontakt venligst din lokale repræsentant for yderligere information. Se mere

Opdater cookie indstillinger
Opdater cookie indstillinger
Opdater cookie indstillinger
Opdater cookie indstillinger
Opdater cookie indstillinger